Pris: Eff. rente 27,57 %, 15 000 o/12 mnd. Totalt 16 841. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Betalingsbetingelser

 1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig overtrekksgebyr. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på belpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. 
 2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på minimum 3 % av benyttet kreditt og minimum kr. 200,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
 3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.
  Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht lovbestemte satser.

     Se prisliste for gjeldende betingelser.

   

   

  Fornuftig kortbruk