Pris: Eff. rente 27,57 %, 15 000 o/12 mnd. Totalt 16 841. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Prisliste

gjeldende fra 01.01.2017

Rente

Sparerente fra første krone på tilleggskonto for sparing
   1,25 %
Rente ved bruk av kreditt 18,60 %

 

Gebyroversikt
Årsavgift     kr.  0,-   
Varekjøp inn-/utland kr.  0,-  
Minibank inn-/utland  kr. 30,-  + 1,5 % av uttaksbeløp* 
Skranke inn-/utland, i bank/post kr 75 + 0,5% av beløp**
Administrasjonsgebyr  kr. 35,-  ved rentebærende saldo 
Overtrekksgebyr pr. måned 0,5 %  minimum kr. 50,-
Valutapåslag v/ omregning fra annen valuta i Europa  1,75 %   
Valutapåslag utenom Europa  2,00 %   
 Hastekortkr 850 

* Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse ved uttak i minibank. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer.

**Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser
Varekjøp i Norge  kr. 40.000 pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet  kr. 40.000 pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/utlandet  kr. 10.000 pr. 7 dager

 

Har du behov for høyere kredittgrense, bruk bestillingsskjema, eller ta kontakt med Kundeservice på telefon +47 24 06 20 00 .

Fornuftig kortbruk