Reiseforsikring

Betaler du minimum 50 % av reisen med NSF MasterCard, har du en reiseforsikring som gjelder alle husstandsmedlemmer (barn under 21 år) eller inntil 3 medreisende. NSF anbefaler at du har reiseforsikring gjennom NSF i tillegg til denne forsikringen.


Meld skade

Forsikringsytelser NSF MasterCard:

Reisegods  kr.  20.000 pr. person / kr 30.000 for gruppen 
 Forsinket bagasje kr.   2.000 pr. person, maks 8.000 pr. skadetilfelle
 Innhenting av fastlagt reiserute kr.   5.000 pr. skadetilfelle
 Reisesyke  kr.  Ubegrenset pr. person
 Hjemtransport  kr.  Ubegrenset pr. person
 Reiseansvar  kr.  3.000.000 pr. person
 Reiseulykke død  kr.  600.000 pr. person
 Reiseulykke invaliditet  kr.  600.000 pr. person
 Reiseulykke død barn  kr.  30.000 pr. barn
 Reiseulykke invaliditet barn  kr.  600.000 pr. barn
 Avbestilling  kr.  10.000 pr. person / kr 30.000 for gruppen
 Remplassering  kr.  10.000 pr. skadetilfelle

For personer som har fylt 70 år, omfatter forsikringen kun følgende dekninger: Reisegods, forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavlysning og reiseansvar.

For mer informasjon, se forsikringsvilkår og forsikringsbevis

Ved skade
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring (+47 915) 04818