Student

Inntil 5 000 kroner i kreditt.

Studentmedlemmer har de samme fordeler og betingelser som ordinære medlemmer, men kan søke om maks kr 5 000 i kreditt (ordinære medlemmer kr 75 000).

NB! Husk å velge Student under Arbeidsforhold når du søker om NSF Mastercard. Dette har betydning for kredittvurderingen.

 

Fornuftig kortbruk